Święty Mikołaj Biskup - radość pomagania
Caritas - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2014
Adwent radosny czas oczekiwania

Dodatkowe informacje