Triduum Paschalne 2023
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej
Gorzkie żale
Koncert muzyki góralskiej
Rekolekcje Adwentowe 2022
Termomodernizacja Domu Zgromadzenia

Informacje o grupie

 

Przewodnicząca grupy:

Pani Aleksandra Bros                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Opiekun grupy:                                                                                                                                                                                                                                                                                        Formacja 05.2023                             

ks. Jacek Wachowiak CM,                                                                                                                                                                                                                                                                          Formacja 04.2023                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Formacja 03.2023    Formacja 11.2022

Spotkania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Formacja 02.2023    Formacja 10.2022

27 każdego dnia miesiąca                                                                                                                                                                                                                                                                          Formacja 01.2023    Formacja 09.2022

 

Motto grupy:

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało jako odpowiedź na prośbę Niepokalanej, przekazaną Siostrze  Katarzynie Laboure podczas objawień w roku 1830.

Po wojnie Stowarzyszenie w Polsce zostało zlikwidowane przez władze państwowe, a wskrzeszone w roku 1980 przez Misjonarza, Ks. Teofila Hermanna właśnie pod nazwą Apostolat Maryjny.

Zadaniem Apostoła Maryjnego jest świadectwo wiary i czynienie dobra za wstawiennictwem  Niepokalanej, posługując się Cudownym Medalikiem, który nam Maryja ofiarowała.

W naszej Parafii Apostolat Maryjny  powstał w roku 1991. Założył go Ks. Teofil Hermann. Pierwszym opiekunem wspólnoty był Ks. Henryk Surma, a Przewodniczącą Pani Jadwiga Wilk.

Obecnie grupa liczy 27 osób. Opiekunem duchowym jest Ks. Jacek Wachowiak, natomiast Przewodniczącą grupy – Pani Aleksandra Bros.

Spotkania formacyjne odbywają się 27 dnia każdego miesiąca. Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 października (czwartek) o godz. 16.30 w kościele górnym.

Zapraszamy do modlitwy i zaangażowania się w życie Apostolatu.       

Wszystko z Niepokalaną! Informacje dotyczące samych objawień,  historii Stowarzyszenia, formacji, zadań  można odnaleźć na stronie www.apostolat.pl  Zachęcamy do owocnej lektury.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ( Mt 25, 40).

 

Dodatkowe informacje