Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Informacje o grupie:
- opiekun grupy: ks. Marek Ristau CM,

Spotkania:
w każdy czwartek o godzinie 17.00,

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój problem i pomagać innym w wyrwaniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, utrzymujemy się sami z naszych dobrowolnych datków.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

W naszej parafii grupa istnieje od 1992 roku. Stała formacja członków dokonuje się na cotygodniowych mitingach, które odbywają się w czwartki w ciągu całego roku.

Realizowany program wychodzenia z uzależnienia i życia w trzeźwości wynika z 12 kroków AA oraz 12 tradycji AA. Niesiemy konkretną pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom.

Corocznie uczestniczymy z innymi grupami z Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, Konina i Łodzi w pielgrzymce do Kawnic.

Raz do roku grupa organizuje rekolekcje w Zakroczymiu oraz wyjazd na Jasnogórskie Dni Trzeźwości w czerwcu.

 

Dodatkowe informacje