Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Historia parafii i kościoła Zmartwychwstania Pańskiego


10.09.1970 – 1978
Rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w kaplicy przy ul. Stepowej.
Ks. Tadeusz Dzięgiel  pierwszym duszpasterzem życia religijnego.

5.09.1978 – 1979
ks. Marian Rymarz czyni pierwsze starania o pozwolenie na budowę kościoła, gromadzi materiały budowlane.

8.12.1979
Erekcja Ośrodka Parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego.
Rektorem Ośrodka zostaje mianowany ks. Henryk Surma.

17.11.1980
ks. Prymas Stefan Wyszyński eryguje Parafię p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i mianuje Proboszczem ks. Henryka Surmę.
Ośrodek zasięgiem swym obejmuje większą część Osiedla Leśnego i rejon ul. Bartosza Głowackiego.

4.05.1981
Parafia otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego zezwolenie na budowę kościoła.
Równocześnie przystąpiono do prac projektowych.

12.05.1982
Po pokonaniu trudności, związanych z usunięciem wysypiska śmieci i niejednolitego gruntu nasypowego oraz po dokonaniu stabilizacji gruntu ruszyła budowa. Uczestniczyli w niej obok zbrojarzy, betoniarzy, cieśli, stolarzy, murarzy, elektryków, ślusarzy równierz wierni wspierający budowę zarówno fizycznie jak i finansowo. Prace budowlane posuwały się bardzo szybko - codziennie pracowało przy niej około 80 osób przyczyniając się do tempa wznoszenia kościoła.

26.05.1982
ks. Prymas Józef Glemp w asyście ks. Bp. Jana Nowaka, Duchowieństwa i licznie zebranych wiernych, dokonał wmurowania kamienia węgielnego, przywiezionego z grobu Chrystusa pod budowę kościoła. Równolegle do postępujących robót budowlanych, wykonano prace artystyczne, plastyczne <br>i wyposażenia wnętrza.

20.03.1983
Artysta Plastyk Ryszard Kaczor wykonał w technice metaloplastycznej postać Zmartwychwstałego Chrystusa, której fundatorem jest Ludomir Zakaszewski, który był także fundatorem nagłośnienia w kościele.

15.05.1983
Stacje drogi krzyżowej wykonał artysta – plastyk Ryszard Kaczor, a ufundowały je rodziny, dzieci, młodzież, Wspólnota Różańca i Wspólnota Przyjaciół Misji. Prace elektryczne wykonał Konrad Sitterlee. Oprawy lamp i oświetlenia elektrycznego wykonał Henryk Olszewski z fundacji Marianny Kruczyńskiej i Elżbiety Sentkowskiej.

3.02.1985
Tabernakulum wykonał artysta – rzemieślnik Reinhold Hoppe z fundacji Zdzisława Kowalskiego.

3.03.1985
Konfesjonały i Monstrancja zostały ufundowane przez Wandę Latacz, obraz Matki Bożej Królowej Polski, namalowała artysta-plastyk Zofia Szukalska.

24.03.1985
Poświęcenie kościoła przez ks.Bp. Jana Nowaka. W uroczystości udział wzięli: ks. Bp. Albin Małysiak <br>z Krakowa, księża z bydgoskich parafii, zaproszeni goście  - Fundatorzy z RFN I Parafianie z Grodkowa k / Opola, oraz licznie zebrani wierni w liczbie ok. 20 tyś. osób.

1985 – 1987
Do końca 1985 r. wybudowano wolno stojącą dzwonnicę i wyposażono kościół w ławki i konfesjonały. W latach 1986 – 1987 otynkowano kościół i wybudowano plebanie, którą poświęcił 16.07.1987 r. ks.Bp. Jan Nowak.

22.08.1987
Obraz „Jezu Ufam Tobie”, oraz wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej (kościół dolny) namalował artysta – plastyk Stanisław Stasiulewicz.

6.05 1989
Poświęcenie figury Chrystusa frasobliwego przez ks. Bp. Jana Czerniaka podczas wizytacji Kanonicznej Parafii. Rzeźbę oraz 18 krzyży upamiętniających miejsca walk i kaźni Polaków w czasie II Wojny Światowej wykonał artysta - rzeźbiarz Jan Krajewski z Zawidza.

16.12.1989
Poświęcenie dzwonów parafii przez Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa.

27.05.1995
Poświęcenie pomnika Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia <br>przez ks. Arcybiskupa Józefa Muszyńskiego.

1.10.1997
Poświęcenie  „Stacji różańcowych” przez ks. Bp. Bogdana Wojtusia. <br>Stacje znajdują się na zewnątrz kościoła wzdłuż ogrodzenia.

11.04.1998
Poświęcenie mozaiki Jana Chrzciciela przy chrzcielnicy w kościele. 

Dodatkowe informacje